Miks e-arveid vastu võtta?

Tihtipeale sooviks ettevõte saabuvaid ostuarveid saada e-arvetena, kuna see on mugavam ja kiirem kui paberarvete vastuvõtmine. Kui juhtumisi mõne kliendi arve saabub ettevõttesse e-arvena, prinditakse see tavaliselt dokumendihalduse käigus välja, et saata majasiseseks ülevaatuseks ja seejärel arhiveerida ühte kausta koos paberarvetega. E-arvete vastuvõtmisest saab ettevõte tõelist kasu alles siis, kui rakendatakse ostuarvete digitaalne haldus.

Kuidas aitab arvete digitaalne haldus aega kokku hoida?

Alltoodud tabelis on kaardistatud ühe ostuarve haldamisega seotud protseduurid. Tuginedes ühele Soome vastavasisulisele uuringule on lisatud ajaline hinnang selle kohta, kui palju iga paberarve haldamisprotsess ettevõttes aega võtab. Võrdluseks on toodud samade tegevuste ajakulu e-arvete ringlustarkvara kasutamisel. Nagu tabelist näha, annab arvete digitaalne haldus võimaluse ligi 80 % töötajate aega kokku hoida.

Protseduur Manuaalselt Digitaalselt
Ümbriku avamine 1
Eeltöötlus (koopia, tempel, eelkontroll) 4
Eelkonteerimine 2
Kontroll 1 1
Aktsepteerimine ja kinnitus 2 1
Lõplik konteerimine 2 2
Arhiveerimine 2
Majasisene ringlus 10
Vigade käsitlus 2 1
Kokku (minutites) 26 5

Based on Internet and EDI in Effective Accounting by Salmi Vahtera

Mida võimaldab ostuarvete digitaalne haldus?

Ettevõtte ajaline kokkuhoid ostuarvete digitaalse halduse puhul tuleneb mitmest aspektist, millest olulisemad on järgmised:

Automaatne sissekanne raamatupidamissüsteemi - ettevõtte poolt kasutatav arvete ringlus- ja finantstarkvara integreeritakse omavahel, mis omakorda võimaldab andmete automaatse ülekande finantssüsteemi.

Efektiivsemad käitlusprotsessid - nii e-arvete vastuvõtmine kui ka saatmine aitab märgatavalt vähendada ettevõtte kulusid ja seda just siis, kui arved on algusest peale elektroonilisel kujul.

Suuremad võimalused arvete haldamisel - arvete kontrollimine, konteerimine ja maksmine on algusest lõpuni digitaalne ning kõik protsessid pidevalt jälgitavad.


E-arvete vastuvõtmiseks on olemas erinavaid kanaleid, mille tutvustust saab lugeda www.arved.ee avalehelt.

Suurettevõtetele suunatud täislahenduste kohta saate rohkem infot Unifiedpost lahenduste lehelt või siis otse teenindus@unifiedpost.com ja telefonil 6 519 000.