Arved Arved.ee keskkonda

Arved.ee postkast on Teie e-arvete postkast internetis, millele kasutaja pääseb ligi oma kasutajatunnuse ja parooliga või ID kaarti kasutades. Antud kanalisse saate tellida kõigi portaaliga liitunud ettevõtete e-arveid.

Igast postkasti saabunud arvest teavitatakse arve saajat e-kirjaga.

Antud kanalil puudub maksmisvõimalus sarnaselt e-posti aadressile tellitud arvega. Tellides e-arve internetipanka, valmistatkse Teile automaatselt ette maksekorraldus ja Te ei pea ise arvet puudutavaid andmeid sisestama. Teie ülesanne on ainult vajutada nuppu MAKSA.

Arved.ee keskkond on mõeldud e-arvete tellimiseks, tühistamiseks, vaatamiseks ja arhiveerimiseks ning ei mingit tarbetut jälgimist - logid sisse ja vaatad oma arvet siis, kui see sinna saabub!