Mis on Arved.ee?

Arved.ee on portaal e-arvete tellimiseks, muutmiseks või tühistamiseks. Antud veebilehekülje kaudu on sisseloginud kasutajal võimalik edastada informatsioon, kuidas ta soovib Arved.ee-ga liitunud ettevõtetelt e-arveid saada. Vastavalt esitatud koondtellimusele saadavad Arved.ee-ga liitunud ettevõtted arve Sinu poolt valitud Kanalisse.

Mis saab minu poolt juba tellitud e-arvetest?

Juba tellitud e-arvete Kanalid muutuvad vastavalt Arved.ee-s tehtud koondtellimuses täidetud Kanalitele. Näiteks kui olete e-arved saanud siiani e-posti aadressile, Arved.ee-ga liitudes sisestate soovitud kanaliks aga Swedbank Internetipanga, hakkate e-arveid nüüdsest saama vaid Swedbank Internetipanka.

Mis saab minu paberarvetest?

Arved.ee-ga liitunud ettevõtete paberarved saadetakse Sulle edaspidi elektrooniliselt, vastavalt koondtellimuses valitud Kanalile. Endiselt saadetakse Sulle paberarveid nendelt ettevõtetelt, kes pole veel Arved.ee-ga liitunud.

Olen Arved.ee-ga liitunud, aga kuidas hakkan saama Arved.ee-ga tulevikus liituvate ettevõtete e-arveid?

Juhul kui tulevikus pärast Sinu poolt tehtud e-arve koondtellimust soovib sel hetkel Arved.ee-ga liitunud ettevõte saata paberarvet, muudetakse konkreetse arve Kanal ümber ja kehtima hakkab Sinu poolt valitud kas esimene või ebaõnnestumise korral teine eelistus. Juhul kui ka teist eelistust ei õnnestu kehtima panna, jäetakse olukord muutmata.

Selline automaatne paberarvete muutmine vastavalt e-arve koondtellimusele kehtib juhul, kui Sina ise ei ole avaldanud pärast e-arve koondtellimuse tegemist või muutmist soovi saada konkreetne arve paberkujul.

Mida tähendab Kanali aadressi vahetamine?

Eelistatud valiku muutmise korral muudetakse vastavasse Kanalisse saadetavate e-arvete aadressi ja Sinu jaoks jääb kehtima eelistus koos uue aadressiga tulevikus lisanduvate arvete jaoks.

Mida tähendab e-arve muutmisavalduses uue Kanali sisestamine?

Juhul kui Sa muudad e-arve muutmisavalduses arvesaamise Kanaleid, hakkavad kõik Sinu e-arved laekuma valitud uutesse kanalitesse.

Mida tähendab, kui tühistan Arved.ee vahendusel e-arved?

See tähendab seda, et enam Sulle e-arveid ei saadeta ning arved hakkavad saabuma iga ettevõttega vaikimisi valitud kanalisse, milleks on üldjuhul posti teel saadetavad paberarved.

Mis juhtub, kui ma loobun ainult e-arve koondtellimusest?

Sellisel juhul tühistatakse Sinu soov saada e-arveid ning tulevikus enam automaatselt saadetavaid e-arveid ei lisata. Olemasolevad e-arved jäävad kõik kehtima.