Kuhu arveid saadetakse?

Kas Sul on küsimusi?

Anname küsimustele kiiresti vastused

Saada kiri

Korduvad küsimused

Allpool on selgitatud mõisteid ja küsimusi, mis kipuvad korduma.

Mis on e-arve?

E-arve on paberarvega võrdne maksedokument, mille saad saata või tellida Arved.ee vahendusel.

 • Unifiedpost Premium:
  e-arve kliendile sobivas formaadis ja tema poolt eelistatud sihtpunkti (finantstarkvara, arvete e-menetluslahenduse). Lisaks kuulub siia alla ka e-arve saatmine dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu.
 • Soome e-arve:
  e-arve Soome ettevõttest kliendile kes omab e-arve aadressi ehk verkkolasku tunnust. Tunnuse olemasolu saad kontrollida Tieke.fi lehel.
 • Internetipank:
  Internetipanga e-arve saadetakse Sulle või Sinu poolt määratud isikule internetipanka. Internetipangas on Sul võimalik oma arvet vaadata ning ka maksta. Seal säilitatakse e-arveid üldjuhul 13 kuud.
 • E-post:
  Ettevõte saadab arve Sinu e-posti aadressile üldjuhul kirjamanusena. Sul on vastavalt oma soovile võimalus arvet vaadata, see välja trükkida ning soovi korral ka arhiveerida.
 • Arved.ee postkast:
  Ettevõtte arved saadetakse arved.ee postkasti, kuhu Sul on alati ligipääs. Vastavalt soovile on võimalus arvet vaadata või see välja trükkida.

Küsimused seoses arvete saatmisega:

Kas selleks, et arveid saata, pean ma sõlmima lepingu?

Teenusega on võimalik tutvuda ka tasuta - piiranguks on kuni 5 arvet 1 kuu kohta - kas Unifiedpost'i lepingulistele klientidele või teise e-arve operaatori klientidele.

Täismahus piiranguteta teenuse kasutamiseks on vaja sõlmida leping Unifiedpost'iga.

Kas selleks, et arveid saata, pean tegema ka koondtellimuse?

E-arvete saatmine ja tellimine on lahusolevad teenused. Selleks, et e-arveid saata Arved.ee kaudu ei pea Sul olema e-arvete koondtellimust, kuid võid selle vormistada ja seejuures just Sulle sobivasse keskkonda.

Kas arveid saab saata piiramatult?

Lpinguline klient saab arveid saata piiramatult. Mitte lepingulised kliendid saavad teenusega tutvumise eesmärgil saata tasuta tasuta 5 arvet kuus (arved saavad olla suunatud vaid kas Unifiedpost'i lepingulistele klientidele või teise e-arve operaatori klientidele).

Kas saadetud arveid saab arhiveerida, korduvkasutada ja vajadusel ka alla laadida?

Kõik Sinu poolt Arved.ee kaudu saadetud arved arhiveeritakse ja säilitatakse 7 aastat. Saadetud arveid on võimalik korduvkasutada, et vähendada käsitööd info sisestamisel.

Arved.ee keskkonnas säilitatud arveid saab vaadata nii PDF kui ka HTML kujul ning lisaks ka salvestada Eesti e-arve standardi kujul.

Küsimused seoses arvete tellimisega:

Mis on e-arve koondtellimus?

E-arve koondtellimus on Sinu poolt Arved.ee vahendusel sisestatud tellimus. Antud tellimusega määrad oma eelistatud kanali, st Kanali, mille aadressil soovite edaspidi oma e-arveid saada.

E-arve koondtellimus edastatakse Arved.ee-ga liitunud ettevõtetele, et viimased saaksid esitada arveid just Sinule kõige sobivamal kujul.

Mis on esimene eelistus?

Esimene eelistus on Sinu poolt valitud Kanal koos aadressiga, kuhu soovid oma e-arveid saada. E-arved saadetakse võimalusel just esimeseks eelistuseks märgitud kanalisse.

Mis on teine eelistus?

Teine eelistus on vajalik juhuks, kui ettevõttel pole tehnilistel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik arveid esimeseks eelistuseks määratud Kanalisse saata. Kui konkreetse ettevõtte arvet pole võimalik esimeseks eelistuses märgitud Kanalisse saata, valitakse selleks teise eelistuse Kanal. Kui ettevõte ei võimalda ka sellesse kanalisse arveid saata, edastatakse Sulle paberarveid.

Miks peaksin oma kontaktaadressi sisestama?

Kontaktaadressi kasutatakse selleks, et anda tagasisidet selle kohta, kuidas Sinu e-arve koondtellimus õnnestus ning millised arved tulevikus Sinu poolt valitud Kanalisse saadetakse. Samuti kasutatakse kontaktaadressi selleks, et teavitada tulevikus Arved.ee-ga liituvast ettevõttest, kelle klient ka Sina oled ning kelle arvet hakatakse automaatselt Sinu poolt valitud Kanalisse saatma.

NB! Kontaktaadressi EI KASUTATA reklaaminfo saatmiseks www.arved.ee poolt. Samuti EI ANTA seda aadressi kolmandatele osapooltele kasutamiseks.

Mis on Arved.ee postkast?

Arved.ee postkast on üks osa Arved.ee portaalist, kuhu on võimalik e-arveid tellida. Postkasti kasutamiseks saad eraldi kasutajatunnuse ja parooli, samas on Sul võimalus sisse logida ka teiste vahenditega. Igast postkasti saabunud e-arvest teavitatakse Sind eraldi e-kirjaga. Ei mingit tarbetut jälgimist - logid sisse ja vaatad oma arvet siis, kui see sinna saabub.